WYBIERZ PRODUKT, BY
ZABEZPIECZYĆ SWÓJ DOM
01
BEZPIECZNE OKNA
Produkowane w klasach RC1 i RC2 świadczących o podwyższonej odporności na włamania z użyciem siły fizycznej i narzędzi
02
BEZPIECZNE DRZWI
Odporne na wyważenie dzięki wielopunktowemu ryglowaniu i dodatkowemu zabezpieczeniu po stronie zawiasów
03
BEZPIECZNE DRZWI PRZESUWNE
Wyposażone w „punkty bezpieczne”, czyli specjalnie wyprofilowane trzpienie ryglujące współpracujące ze stalowymi zaczepami
04
BEZPIECZNE BRAMY GARAŻOWE
Za sprawą systemu automatycznego ryglowania bramy w szynie, zabezpieczone przed podważeniem nawet w razie awarii zasilania
"ALDO" Sp. z o.o.
Puńców, ul.Kojkowicka 2
"ALDO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pn.:
„Wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych w firmie, poprzez inwestycje w maszyny produkcyjne”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP
Cele i planowane efekty projektu:
- wdrożenie nowego produktu,
- wzrost wydajności produkcji,
- udoskonalenia dotychczasowego asortymentu produkcyjnego,
- maksymalne wykorzystanie infrastruktury sprzętowej,
- wzrost wymagań po stronie kontrahentów i klientów indywidualnych,
- rozwój firmy poprzez pozyskanie nowych klientów.
- poprawa pozycji konkurencyjnej na arenie międzynarodowej.
Wartość projektu : 2 239 160,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 783 706,00PLN
Projekt realizowany w okresie 2017-04-01 - 2018-10-31
wykonanie